نقشه مناسب‌سازی محور خیابان سی‌تیر تهیه می‌شود

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  به گزارش روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیرو فعالیت ستاد هماهنگی و مناسب‌سازی کشور و به تبع آن تشکیل جلسات مستمر کارگروه گردشگری معلولین و جانبازان در محل معاونت گردشگری، مقرر شده است تا در راستای اجرایی شدن مصوبات مربوطه ضمن بازدید از محور خیابان «سی‌تیر» به عنوان طرح پایلوت، زمینه همکاری فرابخشی مشترک برای تهیه نقشه نقاط مستعد این محور فراهم شود.
8
0 0