رئیس هیات مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران انتخاب شد

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  ‌به گزارش خبرنگار مهر، براساس رأی‌گیری و شمارش آرای اعضای جامعه هتلداران ایران، کام یار اسکندریون، عبدالحم ید حرمتی، جمش ید حمزه‌زاده، عبدالباسط رضوان ی، مهرداد سم یعی، شهرام ش یروانی و ام یر ناصر طباطبایی به عنوان اعضای دوره جدید هیأت‌مدیره انتخاب شدند.
10
0 0