مرگ در باغ موزه قصر

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست سیداحمد محیط طباطبایی (رئیس کمیته ملی موزه های ایران موسوم به ایکوم)، محمدرضا اصلانی (پژوهشگر و مستندساز)، اردشیر صالح پور (پژوهشگر) و علیرضا حسن زاده (رئیس پژوهشکده مردمشناسی) سخنرانی خواهند کرد. دبیر این جلسه نیز مرجان حاجی رحیمی، سردبیر ماهنامه مهرپارسه است.
9
0 0