بنیاد ایران شناسی بدنبال تقویت هویت ایرانی در جامعه است

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  محمد بهرام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بنیاد ایران شناسی در عصری که تهاجم فرهنگی به صورت فزاینده ای، هویت و فرهنگ ما را نشانه گرفته رسالت سنگینی بر عهده دارد و می تواند در جلوگیری از استحاله فرهنگی نقش آفرین باشد.
20
0 0