فعالیت‌های باستان‌شناسی با توجه به اولویت‌های مناطق انجام شود

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،بهروزعمرانی رییس پژوهشگاه ،این مطلب را در نشست با روسای پژوهشکده های پژوهشگاه که با ارایه گزارش پژوهشکده باستان شناسی همراه بود، مطرح کرد و گفت: فعالیت پژوهشگران و اعضای هیات علمی در پژوهشکده باستان شناسی بایستی ضابطه مند تر باشد و این امر نیازمند برنامه ریزی همراه با اهداف از پیش تعیین شده ، است.
31
0 0