آسیب پذیری بافتهای قدیمی در برابر اطفای حریق

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  میر ساعدی داریان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی میدان حسن آباد گفت: برخی صحبت ها و بعضی حرف ها را آن قدر گفته ایم که دیگر برای خودمان هم تکراری شده است.
43
0 0