آمار گردشگران ورودی و خروجی در سه ماهه اول سال ۹۸ اعلام شد

به نقل از سایت اخبار فرهنگی و گردشگری :  به گزارش خبرنگار مهر، آمار گردشگران ورودی و خروجی در سه ماهه اول سال ۹۸ نشان می دهد که تعداد گردشگران ورودی در سه ماه فروردین اردیبهشت و خرداد در مجموع دو میلیون و سی هزار نفر بوده است درحالی که این آمار برای مجموع گردشگران ورودی در سه ماه اول سال ۹۷ یک میلیون و ۱۴۴ هزار نفر بود.
36
0 0